Adatkezelés

ÁSZF

 

Hatályos 2017.05.24-től:

Jelen Szabályzat 2018. augusztus 1. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A Szolgáltató önállóan jogosult módosítani a Szabályzatot. Felhasználók a weboldal használatával elfogadják, hogy rájuk nézve valamennyi ezzel kapcsolatos szabályozás vonatkozik.

1. Az adatkezelésről 

A személyes adatokat, amiket gyűjtünk, kizárólag a megrendelések teljesítéséhez kerül felhasználásra. Az adatgyűjtésért felelős jogi személy a Magyar Zeneműkiadó Kft. – 1119 Budapest, Andor u. 21C Fsz 1.
Illetéktelen 3. félnek személyes adatokat nem szolgáltatunk ki

2. A kezelt személyes adatok köre és felhasználása

A személyes adatokat a teljes megrendelési folyamat során gyűjtjük, tároljuk és feldolgozzuk, ideértve a későbbi esetleges garanciális igényeket. A gyűjtött adatok a következőket tartalmazzák: vezetéknév, keresztnév, címadatok, telefonszám, e-mail cím.

Az ily módon gyűjtött adatokat harmadik fél számára kizárólag abban az esetben továbbítjuk, amennyiben az a szerződés teljesítéséhez szükséges (fuvarozó cég). Harmadik fél csak a szerződés részteljesítéséhez használhatja fel ezen adatokat, minden más felhasználás nem megengedett.

3. Szolgáltató adatai:  

A szolgáltató neve: Magyar Zeneműkiadó Kft.
A szolgáltató székhelye: 1119 Budapest, Andor u. 21C Fsz 1
A szolgáltató elektronikus levelezési címe:  info@mzk.hu

Cégjegyzékszáma: 01-09- 725381
Adószáma: 13242260-2-43
Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve: Fővárosi Törvényszék  Cégbírósága

A tárhely-szolgáltató neve, címe, e-mail címe:
A&A Systems Kft.
2310 Szigetszentmiklós
II. Rákóczi Ferenc utca 41. III/30.
info@aasystems.hu

4. Panaszkezelés:

A panaszügyintézés e-mailban történik a következő címen:
info@mzk.hu

 A Fogyasztónak panasza esetén lehetősége van békéltető testülethez fordulni, melynek elérhetőségét itt találja:

Budapesti Békéltető Testület
Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
Telefonszáma: (1) 488-2131
Fax száma: (1) 488-2186
Név: Dr. Baranovszky György
E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu;
További békéltető testületek listája az alábbi linken érhetőek el:
http://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek